ĐẶC SẢN > T

Tchya

(1/3) > >>

Giấy gói xôi:
Tchya (1908 - 1969), tên thật Đái Đức Tuấn, bút danh khác: Mai Nguyệt, là một nhà văn, nhà thơ Việt Nam.Tiểu sử

Tchya[1] quê ở làng Ngọc Giáp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Xuất thân trong một gia đình quan lại, sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần, ông làm tham tá ở Nha học chánh Đông Dương từ năm 1930. Đái Đức Tuấn bắt đầu viết báo, viết văn từ 1935 cho các tờ Đông Tây, Nhật Tân, Tiểu thuyết thứ bảy. Đến năm 1940 ông xin nghỉ việc và sang cư ngụ tại Côn Minh, Trung Quốc. Đến năm 1945 ông trở lại Việt Nam tiếp tục làm báo. Năm 1950 ông dạy học ở trường Quốc học Huế.

Năm 1946 Đái Đức Tuấn tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Ông mất ngày 8 tháng 8 năm 1969[2] tại Sài Gòn.

Tác phẩm chính

    * 1937 - Thần hổ
    * 1938 - Linh hồn hay xác thịt
    * 1940 - Kho vàng Sầm Sơn
    * 1942 - Ai hát giữa rừng khuya
    * 1943 - Đầy vơi (Thơ)

Giấy gói xôi:
Thần Hổ, Phổ thông bán nguyệt san xuất bản năm 1937

Dongnat:

TCHYA, Kho Vàng Sầm Sơn, in lần thứ tư, Hương Lan, Saigon, 1961

bongdangthoixua:
Ai hát giữa rừng khuya, sách khổ nhỏ cho thiếu nhi, NXB Văn học 1995

bongdangthoixua:
Thần hổ, NXB Văn học 1990

Kho vàng Sầm Sơn, NXB

Mục chính

[0] Thứ tự tin

[#] Trang tiếp

There was an error while thanking
Thanking...
[ Phiên bản đầy đủ ]