Tác giả Chủ đề: Bán sách chính trị... kính mời....  (Đã xem 21150 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #30 vào: 20/02/2016, 15:31:59 »
053
25K
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
XB 1998-190T-T2
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #31 vào: 20/02/2016, 15:35:51 »
054
20K
MỘT SỐ VẤN ĐỀ
XB 1997-160T

055
30K
GIÁO TRÌNH
DÂN SỐ HỌC
XB 1996-230T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #32 vào: 20/02/2016, 15:38:50 »
056
35K
SOẠN THẢO VÀ XỬ LÝ
XB 1999-370T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #33 vào: 20/02/2016, 15:41:39 »
057
30K
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VN
XB 1997-260T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #34 vào: 20/02/2016, 15:48:11 »
058
20K
KIỂM TOÁN
XB 2001-180T

059
40K
TÌNH HUỐNG HÀNH CHÁNH
XB 2000-550T

060
20K
CNXH KHOA HỌC
XB 1997-210T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi T.Lan

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #35 vào: 20/02/2016, 17:47:16 »
Dat 032,038,042. Tạm đặt 043,044.
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #36 vào: 21/02/2016, 10:50:30 »
Dat 032,038,042. Tạm đặt 043,044.
Cám ơn bác nhiều
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #37 vào: 21/02/2016, 16:47:41 »
061
20K
HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
2013-215T

062
50K
VỀ NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
THƯỢNG TƯỚNG SONG HÀO
XB 1975-810T

063
35K
ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC
XB 2007-355T

064
40K
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG
XB 1986-600T


065
30K
VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊN
BÌA CỨNG-KHỔ VỪA
1980-460T.
« Sửa lần cuối: 11/05/2016, 13:27:43 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #38 vào: 21/02/2016, 16:56:45 »
066
30K
KHOA HỌC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ
1995-280T

067
30K
VAI TRÒ CỦA
PHƯƠNG PHÁP LUẬN

XB 1977-250T

068
20K
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
1991-150T

069
50K
CÁCH MẠNG XHCN
Ở VN
T1

BÌA CỨNG-1976-720T

070
20K
HỎI ĐÁP VỀ PHÁP LỆNH
XB 1996-172T
« Sửa lần cuối: 11/05/2016, 13:28:32 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #39 vào: 22/02/2016, 14:42:27 »
071
40K
CÁCH MẠNG XHCN
Ở VN
BÌA CỨNG -1976-760T

« Sửa lần cuối: 11/05/2016, 13:29:26 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #40 vào: 22/02/2016, 14:47:25 »
072
30K
TRIẾT HỌC TƯ TƯỞNG PHƯƠNG TÂY
HÔM NAY
XB 1986-270T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #41 vào: 22/02/2016, 14:57:08 »
073
10K
VÀI NÉT VỀ
TÌNH HÌNH
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

XB 1985-80T

074
40K
NHỮNG VẤN ĐỀ
 TOÀN CẦU
CỦA THỜI ĐẠI
XB 1985-280T

075
40K
CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

XB1985-410T

076
40K
CÁCH MẠNG XHCN
XB 1976-750T
« Sửa lần cuối: 11/05/2016, 13:29:55 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #42 vào: 22/02/2016, 15:01:00 »
077
20K
KINH TẾ CHÍNH TRỊ
XB 1975-160T


078
50K
LÊ-NIN TOÀN TẬP

T31
1969-720T
« Sửa lần cuối: 11/05/2016, 13:30:37 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #43 vào: 24/02/2016, 13:13:05 »
079
20k
VỀ NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC
2001-120T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị- triết- kính mời....
« Trả lời #44 vào: 24/02/2016, 13:18:54 »
080
20K
TƯ TƯỞNG HCM
XB 2005-255T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753