Tác giả Chủ đề: Bán sách chính trị-triết........kính mời.  (Đã xem 15701 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #30 vào: 02/10/2017, 14:47:17 »
081
30K
NHÀ NƯỚC-2
XB 98-190T

082
CON ĐƯỜNG-1
BÌA CỨNG

083
30K
CỔ PHẦN HÓA   bác legal
XB 04-300T

084
150K
TÂM LÝ HỌC
BÌA CỨNG-NXB MIR-540T085
30K
KHIẾU NẠI
XB 07-160T
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 17:47:43 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #31 vào: 02/10/2017, 14:50:13 »
086
20K
ĐOÀN THỂ

087
30K
KINH TẾ
XB 02-380T

088
50K
KHOA GIÁO
XB 03-620T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi legal

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #32 vào: 02/10/2017, 21:04:41 »
Em lấy: 083
30K
CỔ PHẦN HÓA
XB 04-300T
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #33 vào: 03/10/2017, 08:10:47 »
Em lấy: 083
30K
CỔ PHẦN HÓA
XB 04-300T

Cám ơn bác nhiều
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #34 vào: 03/10/2017, 14:09:06 »
089
30k
TÀI LIỆU-1
XB 13-370T

090
40K
TÀI LIỆU-2
XB 13-280T

091
50K
TAM GIÁC TRUNG QUỐC
XB 86--290T092
20K
VĂN KIỆN

093
20K
KHÓA IX

094
30K
LỐI SỐNG
XB 85-170T

095
40K
ĐẢNG
XB 80-330T
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 17:46:38 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #35 vào: 03/10/2017, 14:16:34 »
096
30k
CÁN BỘ
XB 76-160T

097
30K
THIÊN TÀI
XB 04-160T

098
20K
ĐẢNG

099
40K
ĐỐI NGOẠI
XB 05-390T

100
40K
LÊ NIN
BÌA CỨNG
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #36 vào: 03/10/2017, 14:22:44 »
101
30K
DÂN TỘC

102
40K
CẤP ỦY
XB 2000-400T

103
40K
SỔ TAY

104
40K
VĂN KIỆN X
XB 06-380T

105
40K
CÔNG VỤ
XB 2010-510T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #37 vào: 03/10/2017, 14:28:27 »
106
40K
KHOA HỌC
XB 04-540T

107
40K
CU BA
XB 87-220T

108
30K
QUAN HỆ
XB 74-260T

109
50K
DIỄN BIẾN
XB 93-470T

Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #38 vào: 03/10/2017, 14:42:18 »
110
20K
TUYÊN TRUYỀN-1

111
20K
BẢNG TÍNH

112
40K
CHÂN CHÍNH
XB 81-340T

114
40K
LÝ LUẬN
XB 82-330T

115
30K
MÁC
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #39 vào: 03/10/2017, 14:47:16 »
116
30K
NỀN VĂN HÓA
XB 89-240T

117
40K
CẤP XÃ
00-370T118
40K
PHẠM VĂN ĐỒNG


119
30K
BỘ MÁY-2

120
40K
XÂY DỰNG
« Sửa lần cuối: 11/11/2017, 07:58:13 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #40 vào: 03/10/2017, 14:51:48 »
121
40K
MAO
XB 82-350T


122
30K
ĐẢNG

123
20K
VĂN KIỆN

124
40K
PHƯỜNG

125
20K
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 17:45:36 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #41 vào: 03/10/2017, 15:08:38 »
126
40K
CON NGƯỜI
XB 79-280T

127
40K
ĐẢNG

128
40K
CON NGƯỜI
XB 8-350T

129
50K
LỊCH SỬ-2
XB 1978-450T


130
20K
CƠ QUAN
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #42 vào: 03/10/2017, 15:20:46 »
131
40k
GIÁO DỤC
BÌA CỨNG

132
40K
XÃ HỘI

133
40K
LỊCH SỬ

134
40K
HCT

135
20K
ĐẢNG
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #43 vào: 03/10/2017, 15:38:46 »
136
40k
NGUYÊN LÝ
XB 84-390T

137
30K
TRIẾT HỌC

138
40K
HỌC TẬP
XB 08-390T

139
30K
ĐẠO ĐỨC

140
30K
HCM
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #44 vào: 03/10/2017, 15:46:15 »
141
40K
GIÁO DỤC
XB 76-330T

142
40K
TÀI LIỆU

143
40K
THAM LUẬN
KHỔ LỚN-XB 06-450T

144
40K
LÝ LUẬN
XB 96-300T

145
40K
LỊCH SỬ-2
XB 79-400T


Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753