Tác giả Chủ đề: Bán sách chính trị-triết........kính mời.  (Đã xem 11539 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #75 vào: 08/10/2017, 16:41:19 »
291
20K
HƯỚNG DẪN
XB 76-50T

292
20K
CHỈ THỊ

293
20K
NGHỊ QUYẾT
XB 78-50T

294
20K
KHÔNG TƯỞNG
XB 50T

295
20K
THỜI ĐẠI
XB 89-100T
« Sửa lần cuối: 09/10/2017, 12:15:45 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #76 vào: 08/10/2017, 16:46:26 »
296
40K
TÀI LIỆU HỌC TẬP
XB 76-390T

297
20K
ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
XB 68-50T

298
40K
VỀ NHỮNG QUI LUẬT
XB 75-360T

299
50K
CHÂN LÝ THUỘC VỀ AI
XB 86-380T-B CỨNG

300
60K
MƯỜI NGÀY RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI
XB 77-370T-B CỨNG
« Sửa lần cuối: 09/10/2017, 11:21:06 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #77 vào: 08/10/2017, 16:51:51 »
301
30K
SẼ XÓA ÁN CHO TÔI
XB 83-140T-B CỨNG

302
50K
CHÂN DUNG BỌN TRÙM
B CỨNG-XB 87-360T

303
20K
BÁO CHÍ

304
40K
MAO
TẤN THẢM KỊCH
XB 85-270T

305
40K
TIẾNG SẤM
ĐIỆN BIÊN PHỦ
B CỨNG-XB 84-480T
« Sửa lần cuối: 09/10/2017, 11:18:18 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #78 vào: 08/10/2017, 17:15:14 »
306
30K
CHỦ NGHĨA DUY VẬT
XB 89-130T

307
30K
TRIẾT HỌC
XB 78-190T

308
30K
NHÀ NHÂN ĐẠO
XB 87-160T

309
30K
CON ĐƯỜNG TÌNH THƯƠNG
XB86-110T

310
20K
GUỐNG NÒI
« Sửa lần cuối: 09/10/2017, 12:18:06 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #79 vào: 08/10/2017, 17:19:32 »
311
30K
KỂ CHUYỆN VỀ
XB 84-110eT

312
40K
CHUYÊN LUẬN
XB 86-430T

314
30K
TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI
XB 84-160T

315
30K
CUỘC VẬN ĐỘNG
XB 70-200T
« Sửa lần cuối: 09/10/2017, 11:16:20 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #80 vào: 08/10/2017, 17:23:38 »
316
40K
CUỘC VẬN ĐỘNG
XB 99-450T

317
20K
ĐỀ CƯƠNG

318
40K
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
XB 07-500T

319
60K
MẪU SOẠN THẢO
VĂN BẢN
XB 98-730T

320
30K
CẤP ỦY ĐẢNG
XB 01-240T
« Sửa lần cuối: 09/10/2017, 10:51:37 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #81 vào: 08/10/2017, 17:27:51 »
321
20K
CÔNG VỤ- CÔNG CHỨC
XB 98-130T   bác legal

322
30K
KHOA HỌC
XB 97-210T

323
30K
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
XB 04-250T

324
30K
LỊCH SỬ HIỆN TRẠNG
XB 97-350T

325
30K
NHẬP MÔN
MỸ HỌC
XB 95-210T

« Sửa lần cuối: 25/10/2017, 08:29:36 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #82 vào: 08/10/2017, 17:32:10 »
326
40K
NGOẠI GIAO VN
XB 98-570T

327
40K
KHOA HỌC

XB 77-400T

328
20K
KHÓA X

329
40K
TÂM LÝ HỌC
NHÂN CÁCH
XB 00-300T


330
30K
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU
XB 06-310T
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 17:33:15 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #83 vào: 08/10/2017, 17:34:35 »
331
40K
QUAN HỆ QUỐC TẾ
XB 01-4304T

332
40K
CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC
PHÊ PHÁN
XB 86-440T
« Sửa lần cuối: 09/10/2017, 10:23:40 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #84 vào: 09/10/2017, 12:39:52 »
em mua 250-Tiền tệ và kế hoạch hóa lưu thông..
30K
XB 76-200T
Cám ơn bác nhiều
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #85 vào: 20/10/2017, 13:41:27 »
333
100K
BỘ MÁY ĐẢNG
BÌA CỨNG-NXB TB-570T


334
100K
CHỦ NGHĨA MÁC
BÌA CỨNG-560T-NXB TB

« Sửa lần cuối: 20/10/2017, 16:44:27 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #86 vào: 21/10/2017, 17:30:00 »
335
30K
XÃ HỘI HỌC
XB 12-290T
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 13:00:21 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #87 vào: 22/10/2017, 07:57:49 »
336
30K
TÂM LÝ HỌC
XB 09-150T

337
30K
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
XB 11-250T

338
30K
LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC
XB 240T
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 13:01:59 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #88 vào: 23/10/2017, 16:59:29 »
339
100K
T V
BÌA CỨNG-NXB SỰ THẬT-83

340
70K
BÌA CỨNG-NXB TIẾN BỘ

341
70K
T4
XB 84-

342
40K
XB 06-380T

343
40K
XB 05-320T

344
20K
08-60T

345
30K
NXB TT-100T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách chính trị-triết........kính mời.
« Trả lời #89 vào: 23/10/2017, 17:05:44 »
336
40K
TOÀN CẦU
XB 85-280T

337
40K
CÁCH MẠNG VÀ KHOA HỌC
XB 77-300T

338
40K
QUAN HỆ QUỐC TẾ
XB 03-260T

339
40K
NHỮNG CƠ SỞ
XB 89-250T

340
40K
50 NĂM
XB 79-350T

« Sửa lần cuối: 26/10/2017, 10:21:06 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753