Tác giả Chủ đề: .  (Đã xem 10584 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #15 vào: 23/09/2017, 15:55:36 »
046
60K
DÀNH CHO GIÁM ĐỐC
XB 01-680T
BỊ GẶM NHẸ DƯỚI CHÂN

047
40K
LUẬT KHIẾU NẠI
XB 08-250T
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #16 vào: 15/10/2017, 15:19:41 »
048
30k
LUẬT HÔN NHÂN
xb 98-240T


049
40K
LUẬT HÌNH SỰ
XB 96-430T

050
40K
LUẬT HÌNH SỰ
XB 00-270T
« Sửa lần cuối: 23/07/2018, 14:51:22 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #17 vào: 15/10/2017, 15:29:21 »
051
40K
LUẬT QUỐC TẾ
XB 94-470T

052
40K
LUẬT THƯƠNG MẠI
XB 98-370T


053
30K
HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN
XB 03-300T

054
30K
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

XB 03-230T
.
055
10K
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
XB 07-50T
« Sửa lần cuối: 23/07/2018, 14:51:58 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #18 vào: 15/10/2017, 15:34:05 »
056
30K
LUẬT KHIẾU NẠI

XB 06-130T

057
30K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 02-190T

058
40K
LUẬT
XB 84-240T

059
40K
LUẬT DÂN SỰ
XB 07-420T

060
50K
LÝ LUẬN CHUNG
XB 01-480T
« Sửa lần cuối: 16/10/2017, 17:22:04 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #19 vào: 15/10/2017, 15:39:26 »
061
50K
THỦ TỤC XÉT XỬ

XB 03-370T                          bác dvkhang

062
30K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 00-150T

063
40K
TƯ PHÁP QUỐC TẾ
XB 97-380T

064
30K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 95-180T

065
50K
LUẬT QUỐC TẾ
XB 95-390T
« Sửa lần cuối: 13/12/2017, 16:32:30 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #20 vào: 15/10/2017, 15:44:41 »
066
30K
LUẬT ĐẠI CƯƠNG
XB 95-140T

067
20K
LUẬT THƯƠNG MẠI
XB 97-150T

068
40K
TÀI LIỆU
XB 00-350T

069
20K
SỔ TAY
TÌM HIỂU
XB 03-140T

070
40K
LUẬT HÌNH SỰ
XB 00-270T
« Sửa lần cuối: 16/10/2017, 17:12:32 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #21 vào: 15/10/2017, 15:52:06 »
071
30K
LÝ LUẬN CHUNG
XB 04-190T

072
30K
LUẬT QUỐC TẾ
XB 98-180T

073
30K
LUẬT DÂN SỰ
XB 98-90T

074
40K
CÁC NGHÀNH LUẬT
TẬP-2
XB 04-270T

075
70K
TÌM HIỂU
XB 97-690T

« Sửa lần cuối: 16/10/2017, 17:09:25 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #22 vào: 15/10/2017, 15:56:06 »
076
30K
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
XB 85-140T

077
40K
LUẬT HÌNH SỰ
XB 85-140T

078
40K
LUẬT QUỐC TẾ
XB 97-370T

079
40K
LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC
VÀ PHÁP LUẬT
XB 98-340T


« Sửa lần cuối: 16/10/2017, 17:07:03 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #23 vào: 20/10/2017, 14:43:07 »
080
40k
KHIẾU NẠI - TỐ CÁO
xb 98-260t
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 12:59:24 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #24 vào: 21/10/2017, 17:28:35 »
081
40k
LUẬT DÂN SỰ
T2
XB 08-430T

082
30K
LUẬT SỞ HỬU TRÍ TUỆ
XB 14--290T

083
40K
LUẬT DÂN SỰ
T1
XB 09-360T

084
30K
LUẬT CẠNH TRANH
XB 13-210T

085
40K
PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI
XB 14-460T
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 12:58:38 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #25 vào: 22/10/2017, 07:33:08 »
086
40k
LUẬT HIẾN PHÁP
xb 09-560T

087
40K
LUẬT ĐẤT ĐAI
XB 14-380T

088
40K
LUẬT MÔI TRƯỜNG
XB 14-500T

089
40K
LUẬT ĐẦU TƯ
XB 11-490T

090
40K
XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT
XB 13-420T
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 12:51:26 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #26 vào: 22/10/2017, 07:39:54 »
091
40K
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
XB 13-430T

092
40K
LUẬT LAO ĐỘNG
XB 11-570T

093
40K
LUẬT HÌNH SỰ
XB 09-400T   bác legal

094
40K
LUẬT NGÂN HÀNG
XB 13-460T

095
30K
LUẬT CHỨNG KHOÁNG
XB 11-180T
« Sửa lần cuối: 24/10/2017, 20:53:25 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #27 vào: 22/10/2017, 07:50:43 »
096
50K
LUẬT HÀNH CHÁNH VN
XB 14-600T

097
50K
PHÁP LUẬT THẾ GIỚI
XB 12-510T

098
40K
LUẬT HÌNH SỰ
XB 12-300T

099
30K
LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT
XB 220T

100
40K
PHÁP LUẬT VN
XB 210T
« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 11:06:51 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #28 vào: 22/10/2017, 07:53:55 »
101
40K
PHÁP LUẬT THẾ GIỚI
210T


« Sửa lần cuối: 22/10/2017, 11:03:32 gửi bởi tamhoanhatrang »
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753
 

Ngủ rồi legal

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #29 vào: 24/10/2017, 20:40:28 »
Em lấy: 093
40K
LUẬT HÌNH SỰ
XB 09-400T