Tác giả Chủ đề: .  (Đã xem 8797 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #30 vào: 24/10/2017, 20:53:58 »
Em lấy: 093
40K
LUẬT HÌNH SỰ
XB 09-400T
cám ơn bác nhiều
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #31 vào: 29/10/2017, 07:50:28 »
102
40K
LUẬT HIẾN PHÁP
XB 98-220T

103
20K
VĂN BẢN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
XB 90-70T

104
40K
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
XB 85-140T

105
30K
PHÁP LUẬT
XB 13-170T

« Sửa lần cuối: 01/11/2017, 13:01:05 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #32 vào: 29/10/2017, 07:56:35 »
106
30K
TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 88-155T
BỊ GẶM NHẸ DƯỚI CHÂN

107
20K
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
XB 00-105T

108
50K
LUẬT KINH TẾ
XB 98-610T

109
50K
CÁC NGÀNH LUẬT CƠ BẢN
T3
XB 98-520T

110
40K
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
XB 85-140T
« Sửa lần cuối: 29/10/2017, 13:18:57 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #33 vào: 29/10/2017, 08:01:31 »
111
40K
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT
XB 11-390T

112
40K
TÌM HIỂU LUẬT KINH TẾ
XB 99-500T

114
20K
LUẬT BẦU CỬ
XB 07-120T

115
30K
HIẾN PHÁP VN
XB 02-200T

« Sửa lần cuối: 29/10/2017, 13:15:22 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #34 vào: 29/10/2017, 13:43:43 »
116
50k
LUÂT DOANH NGHIỆP
xb 08-370t

117
30K
THỪA KẾ
XB 96-160T

118
40K
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
XB 00-350T

119
30K
TÀI LIỆU PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2000
XB 10-210T

120
30K
QUYỀN THỪA KẾ CÔNG DÂN
XB 87-80T
« Sửa lần cuối: 01/11/2017, 13:05:40 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #35 vào: 29/10/2017, 13:56:02 »
121
40K
CẨM NANG PHÁP LUẬT
XB 05-420T

122
50K
CÁC QUI ĐỊNH
XB 95-390T

123
20K
LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI
XB 11-130T

124
40K
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
XB 00-260T

125
40K
BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999
XB 10-330T
« Sửa lần cuối: 01/11/2017, 13:09:49 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #36 vào: 29/10/2017, 14:02:29 »
126
40K
TƯ PHÁP QUỐC TẾ
XB 92-260T

127
40K
LUẬT KINH TẾ
XB 07-410T

128
30K
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
XB 91-160T

129
30K
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ
PHÁP LUẬT DÂN SỰ
XB 96-170T

130
40K
XB 06-350T
« Sửa lần cuối: 01/11/2017, 13:12:31 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #37 vào: 29/10/2017, 14:08:48 »
131
40K
XB 07-350T

132
50K
XB 95-430T
.
133
40K
XB 96-430T

134
30K
XB 00-280T

135
50K
T2
XB 04-480T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #38 vào: 29/10/2017, 14:12:35 »
136
40K
XB 95-430T

137
30K
XB 05-120T

138
30K
XB 02-140T

139
40K
XB 07-420T

140
40K
XB 04-430T

 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #39 vào: 29/10/2017, 14:17:05 »
141
20K
XB 94-90T

142
20K
XB 05-140T

143
40K
XB 07-270T

144
30K
XB 99-240T

145
30K
XB 06-120T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #40 vào: 29/10/2017, 14:21:50 »
146
50K
XB 99-510T

147
40K
XB 04-310T

148
50K
T1
XB 99-480T

149
30K
XB 06-160T

150
40K
XB 98-320T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #41 vào: 29/10/2017, 14:28:00 »
151
60K
XB 07-600T

152
30K
XB 08-180T

153
40K
XB 00-270T

154
30K
XB 07-240T

155
50K
XB 96-430T

156
40K
XB 00-560T


 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #42 vào: 29/10/2017, 16:43:02 »
157
40k
XB 2000-260T

158
40K
XB 85-270T

159
50K
04-500T

160
40K
XB 11-260T

 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #43 vào: 29/10/2017, 16:49:45 »
161
40K
XB 06-370T

162
40K
XB 07-490T

163
40K
XB 30K
XB 10-330T

164
30K
XB 00-190T

165
30K
XB 05-160T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán sách luật.......kính mời.
« Trả lời #44 vào: 29/10/2017, 16:55:20 »
166
30K
XB 00-270T

167
30K
XB 07-120T

168
30K
XB 06-195T

169
50K
XB 95-360T

170
40K
XB 07-380T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753