Tác giả Chủ đề: .  (Đã xem 12329 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #30 vào: 10/07/2018, 12:54:31 »
136
90k
ENGLISH
XB 1945-130T

137
70K
COURS DE

138
70K
L'ANGLAIS

139
60K
THE CAMBRIDGE ENGLISH
XB 1990-350T.

140
60K
ESSENTIALS OF GRAMMAR

XB 1990-360T.anh tnghia
« Sửa lần cuối: 13/07/2018, 04:32:59 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #31 vào: 10/07/2018, 13:06:35 »
141
90K
L'ANGLAIS

142
50K
SPEAKING THAI


143
120K
DICTIONNAIRE MOST ET DES IDEES

BÌA CỨNG-XB 1958-320T  anh tnghia


144
80K
L'ART DE CONJUGUER
BÌA CỨNG-XB 1960-220T.


145
80K
JUNIOR ENGLISH COMPOSITION
XB 1960-220T

« Sửa lần cuối: 13/07/2018, 04:34:38 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #32 vào: 10/07/2018, 13:16:25 »
146
60K
COLLEGE READING
XB 1990-350T


147
70K
EST - CE À OU DE?
XB 1964-80T


148
70K
FORMULAIRE
XB 1954-200T149
80K
METHODE DE FRANCAIS
XB 1960-180T


150
90K
REDIGEONS
BÌA CỨNG-XB 1965-200T

 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #33 vào: 10/07/2018, 13:21:20 »
151
90K
LIVINGENGLISH STRUCTURE
BÌA CỨNG-XB 1967-360T


152
80K
STYLISTIQUE FRANCAISE
BÌA CỨNG-XB 1960-350T


 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #34 vào: 11/07/2018, 14:47:42 »
153
100K
L'ANGLAIS VIVANT
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN
XB 1933-270T154
80K
LÉS MOTS
ANGLAIS
BÌA CỨNG-XB 1940-310T.


155
80K
GRAMMAIRE
ANGLAISE
BÌA CỨNG-XB 1935-380T 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #35 vào: 11/07/2018, 14:57:37 »
156
80K
VOCABULAIRE DE BASE
BÌA CỨNG-XB 1954-370T157
70K
TROUBLESOME ENGLISH

XB 1994-370T  anh tnghia


158
70K
PRACTICE YOUR ENGLISH
XB 1970-380T

159
60K
COURS DE

160
40K
« Sửa lần cuối: 13/07/2018, 04:37:19 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #36 vào: 11/07/2018, 19:49:14 »
161
30K
STORIES FOR

162
40K
SHIP AND SHEEP ?
XB 1990-200T.

163
40K

164
50K
ESSENTIAL IDIOMS IN ENGLISH
XB 1990-220T

165
50K
ADVANCED ENGLISH
XB 1991-260T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #37 vào: 11/07/2018, 19:58:56 »
166
60K
COLLINS COBUILD
XB 1990-490T

167
70K
LE FRANCAIS
BÌA CỨNG-XB 1978-280T

168
30K
COMPANY TO

169
70K
EASY MALAY VOCABULARY

XB 1985-280T  bác canhongson


170
90K
L'ANGLAIS VIVANT
BÌA CỨNG-XB 1958-200T« Sửa lần cuối: 12/07/2018, 12:57:35 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #38 vào: 12/07/2018, 04:51:07 »
171
900k/ 30 số
TRAO DỒI HỌC BÁO ANH NGỮ
BÌA CỨNG-KHỔ LỚN-
ZIÊN HỒNG XB-1960- MỘT SỐ DẦY 72T
BỘ 1: TỪ 01-10

* BỘ III: TỪ 21-30
* BỘ 4: TỪ 31-40.« Sửa lần cuối: 15/08/2018, 17:42:50 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #39 vào: 12/07/2018, 05:08:57 »
172
80k
CONTEMPORAIN.
XB 1950-100T
173
70K
LONGMAN ENGLISH GRAMMAR
XB 1980-390T


174
50K
A THIRD VOCABULARY
XB 1957-50T


175
50K
MORE PICTURES

XB 1961-50T   anh tnghia

« Sửa lần cuối: 13/07/2018, 04:41:27 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #40 vào: 12/07/2018, 05:24:53 »
176
80K
LIVRE UNIQUE
BÌA CỨNG-XB 1955-240T


177
80K
L'ANGLAIS VIVANT
BÌA CỨNG-XB 1957-350T


178
80K
ROGET'S THESAURUS
2000-450T179
70K
TRAITE D'ANALYSE
XB 1963-100T

180
70K
LIFE WITH THE TAYLORS
XB 1970-200T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #41 vào: 12/07/2018, 05:32:42 »
181
60K
COURS DE LANGUE

182
70K
LE FRANCAIS
BÌA CỨNG

183
50K
BUSINESS ENGLISH

184
70K
POUR ECRIRE

185
70K
PRACTIQUE YOUR ENGLISH-1
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #42 vào: 12/07/2018, 05:38:04 »
186
70K
L'ART DE CONJUGUER
XB 1959-160T

187
80K/3C
ENGLISH READER188
50K
A PRACTICAL ENGLISH

189
70K
COURS DE LANGUE

 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi canhongson

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #43 vào: 12/07/2018, 10:46:57 »
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán từ điển ngôn ngữ học ..001...kính mời.
« Trả lời #44 vào: 12/07/2018, 13:20:58 »
Xin lấy cuốn này.
cám ơn bác nhiều
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753