Tác giả Chủ đề: Báo chí Quốc ngữ Latinh với sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết Nam Bộ  (Đã xem 2181 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NL

Có lẽ các bác cho thêm một mục "Tư liệu nghiên cứu về báo chí" lấy từ các tạp chí nghiên cứu nhỉ. Chẳng hạn như bài này (2006):

http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/bitstream/123456789/1832/1/sedev0306-05.pdf

Gần đây trên "Tạp chí văn học" cũng có một bài mới chuyên về "Thông loại khóa trình".
« Sửa lần cuối: 10/01/2010, 21:09:14 gửi bởi goose »
 

Ngủ rồi lephan

  • *
  • Bài viết: 34
  • Đánh giá: +0/-0
Vua Tự Đức và các quan nhà Nguyễn xem báo như thế nào ?

Sau Hiệp ước năm 1862, tại Gia Định nhà Nguyễn đặt một viên Khâm phái kiêm Lãnh sự làm nhiệm vụ ngoại giao, theo dõi tình hình thời sự vùng đất đã rơi vào tay ngoại xâm và mua một số hàng hóa cần thiết cho hoàng gia như giấy, vải, tơ lụa, đặc biệt là báo chí.
Tờ Gia Định báo xuất bản kể từ ngày 15.4.1865, theo lệ định thì viên Khâm phái kiêm Lãnh sự Gia Định phải mua 12 tờ chuyển ra Bình Thuận, rồi dùng ngựa trạm chuyển về kinh đô.
Thời đó nhân dân ta, kể cả vua quan đều học chữ Hán và chữ Nôm, trong khi Gia Định báo viết bằng chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, nên những tờ báo nầy phải qua bộ phận phiên dịch. Căn cứ vào nội dung các tờ báo, Nội các phải chọn những bài đã phiên dịch đem dâng lên vua Tự Đức.
Trong tập châu bản triều Tự Đức còn lưu một bản tâu của các quan ở Nội các là Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường và Lê Bá Thận ngày 1 tháng 6 năm Tự Đức thứ 31 (1878).
Bọn thần viện Cơ mật, viện Thương bạc tâu (châu điểm: đánh dấu son, tức vua đã xem). Hôm qua tiếp tư văn của lãnh Tuần phủ Bình Thuận là Hồ Đăng Phong kính tiến trình cùng với tờ mật bẩm của phái viên tỉnh ấy và 12 tờ nhật báo của quyền Khâm phái kiêm Lãnh sự Gia Định là Nguyễn Lập. Căn cứ theo tư văn của Bình Thuận nói nghe được hiện tình Nam kỳ đó cũng chỉ là nghe được. Nhưng căn cứ theo tư văn ngày mồng 8 tháng trước quyền khâm phái thần là Nguyễn Lập nói (nghe hai xứ Tháp Mười và Cai Lậy ở Định Tường và xứ Vũng Liêm ở Vĩnh Long đều có phỉ nổi lên phần nhiều do người trong đạo Thích, hành binh dùng nhiều ảo thuật, hoặc kết cỏ thành hình nộm, sai cầm cờ, cầm kiếm, đánh trống reo hò tiếng ngưòi..v..v..như đã tâu) tức là khoản sư Giải cũng khá gần đúng. Duy có hai khoản huấn luyện binh lính và mở phố buôn, gần đây không thấy Khâm phái thần thám báo. Tỉnh nầy hiện đã nhân việc nầy phái các viên thám sát cho đúng. Xin chờ phúc tâu về ra sao sẽ phúc tâu. Vậy xin cho Viện sao hai khoản mật lục nầy cho Khâm phái thần thám sát xem có quả vậy hay không sẽ phúc tâu. Khâm phái Gia Định nói mua nhật báo sẽ đệ về đó là làm theo thường lệ xin tuân chuẩn cho Nội các thần chọn tiến trình. Vậy kính xin tâu đợi chỉ tuân hành.
Thần Trần Tiễn Thành, thần Nguyễn Văn Tường, thần Lê Bá Thận, thần Trần Thúc Nhẫn, thần Nguyễn Trọng Biện phụng thảo duyệt”

Đây là tin tức của cuộc khởi nghĩa do Lê Văn Ong và Võ Văn Khả chỉ huy khoảng năm 1877 và 1879 ở làng Tân Phú Đông (Cai Lậy); Tin tức việc Thực dân xây dựng phố xá ở Gia Định và huấn luyện quân binh để đàn áp các cuộc khởi nghĩa.
 
Sự kiện lịch sử nêu trên xảy ra vào tháng 4, tháng 5 năm 1878, nhưng đến một tháng sau, ngày 1 tháng 6 năm 1878, qua báo chí, vua Tự Đức và các triều thần mới biết được tình hình, chứng tỏ báo từ Gia Định ra đến Huế khá chậm.
(Theo Trương Ngọc Tường và Nguyễn Ngọc Phan-
100 câu hỏi đáp về Báo chí TP.Hồ Chí Minh NXB Văn hóa TP. HCM 2007)