Tác giả Chủ đề: Bán thơ các loại.......kính mời.  (Đã xem 6272 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #30 vào: 27/06/2017, 16:30:35 »
073
40K
GÓC SÂN
TRẦN ĐĂNG KHOA
XB 83-150T.
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #31 vào: 27/06/2017, 17:31:52 »
074
50K
NHỮNG DẤU CHÂN  bác hiennho
XB 1976-100T

075
30K
TIẾNG VỌNG
XB 87-100T

076
40K
BÀI CA
TẾ HANH    báchiennho
XB 1985-80T
CÒN BÌA SAU

077
30K
DÒNG SÔNG
XB 84-60T

078
30K
ĐI TÌM
XB 98-70T

079
30K
KHI TỔ QUỐC
XB  76-130T

080
30K
VẦNG TRĂNG   bachiennho
XB 83-110T« Sửa lần cuối: 06/07/2017, 05:22:30 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #32 vào: 27/06/2017, 17:34:00 »
081
30K
Ở HAI       báchiennho
XB 81-80T

082
30K
SUỐI
XB 84-170T    báchiennho


« Sửa lần cuối: 29/06/2017, 18:25:51 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi hiennho

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #33 vào: 28/06/2017, 12:50:05 »

076
40K
BÀI CA
TẾ HANH
XB 1985-80T
CÒN BÌA SAU
(Image removed from quote.)

080
30K
VẦNG TRĂNG
XB 83-110T
(Image removed from quote.)

Nhặt
 

Ngủ rồi hiennho

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #34 vào: 28/06/2017, 12:50:38 »
081
30K
Ở HAI
XB 81-80T
(Image removed from quote.)
082
30K
SUỐI
XB 84-170T
[img width=240 height=320]http://i.imgur.com/8eplA7dm.jpg[/img


Nhặt hai
 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #36 vào: 30/06/2017, 14:13:22 »
083
50K
THƠ
XUÂN DIỆU-1
XB 88-450T

« Sửa lần cuối: 07/07/2017, 16:23:11 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #37 vào: 30/06/2017, 15:06:31 »
084
30K
AN ỦI
XB 99-190T

085
50K
HUY CẬN-1
XB 86-350T
BỊ GẶM NHẸ DƯỚI CHÂN« Sửa lần cuối: 07/07/2017, 16:22:26 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #38 vào: 30/06/2017, 16:20:38 »
086
40K
VẦNG TRĂNG
XB 88-120T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #39 vào: 30/06/2017, 16:28:33 »
087
30K
CÓ MỘT
XB 84-60T
BÌA SAU BỊ DƠ TÍ

088
30K
BI KỊCH HY LẠP
XB 83-80T

089
40K
Ê ĐÍP LÀM VUA
XB 84-85T

090
30K
THƠ BRO
XB 84-110T

 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #40 vào: 01/07/2017, 14:22:34 »
091
120K
TIẾNG HÁT VIỆT NAM-2
KHỔ CỰC LỚN
XB 1977-420T-125 BÀI HÁT NỔI TIẾNG
092
120K
THƠ VĂN     báchiennho
LÝ TRẦN
TẬP-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1977-640T

« Sửa lần cuối: 05/07/2017, 20:56:18 gửi bởi tamhoanhatrang »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #41 vào: 02/07/2017, 17:39:10 »
093
40K
THƠ XUÂN
XB 87-140T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #42 vào: 03/07/2017, 14:24:04 »
094
30K
THƠ TRỬ TÌNH
XB 86-270T
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753

Ngủ rồi hiennho

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #43 vào: 05/07/2017, 20:53:29 »
092
120K
THƠ VĂN
LÝ TRẦN
TẬP-1
KHỔ CỰC LỚN-XB 1977-640T
(Image removed from quote.)


Nhặt

 

Ngủ rồi tamhoanhatrang

Re: Bán thơ các loại.......kính mời.
« Trả lời #44 vào: 05/07/2017, 20:54:38 »
 
Lương văn Tâm
0061001025179
chi nhánh VCB Nha Trang
01992060753