Diễn đàn sách xưa | Bảo tồn văn hóa Việt

PHỐ SÁCH CŨ => Vựa ve chai => Tác giả chủ đề:: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:28:29

Tiêu đề: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:28:29
1)sách theo hình, 30k/2 cuốn
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5912e9baa1750.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:28:57
2)sách theo hình, 30k/2 cuốn
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5912e9c68f010.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:29:26
3)sách theo hình, 30k/2 cuốn
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5912e9d9338c5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:29:50
4) sách theo hình, 30k/2 cuốn
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5912e9e894e3a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:30:16
5) sách theo hình, 30k/2 cuốn
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5912e9f210a5d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:30:47
6) sách theo hình, 30k/2 cuốn
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5912ea052dfd7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:31:25
7) sách theo hình, 30k/2 cuốn
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5912ea1f989ed.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 17:31:47
8) sách theo hình, 30k/2 cuốn
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5912ea168e615.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: redsmu vào 10/05/2017, 17:42:00
Em lấy lô 7.

Cảm ơn anh
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: lenhale vào 10/05/2017, 21:48:01
Mua 1,2,3,6
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 10/05/2017, 22:54:28
Lô này 30k để cho bác lenhale vi dặn trước năm ngoái, mong bác thông cảm, em mới thấy hôm qua khi dọn kho
9cuôn thiếu tập 1
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5913364994f48.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: lenhale vào 10/05/2017, 23:02:50
Lô này 30k để cho bác lenhale vi dặn trước năm ngoái, mong bác thông cảm, em mới thấy hôm qua khi dọn kho
9cuôn thiếu tập 1
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/10/large_238042_5913364994f48.jpg)
Múc luôn. Tổng kết luôn đi bác!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: jen96 vào 11/05/2017, 14:39:14
Xin đặt lô 1 ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 16:56:25
lô một của anh lenhale, mong bác jen96 chọn lô khác, cảm ơn bác!
9) sách như hình, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_591433275cea7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 16:56:49
10) sách như hình, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_591433365524e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 16:57:14
11) sách như hình, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_59143342bbec8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 16:57:35
12) sách như hình, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_5914334da31ad.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 16:57:59
13) sách như hình, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_59143353ef6f3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 16:58:21
14) sách như hình, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_5914335bc685d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 16:58:46
15) sách như hình, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_5914336260799.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 16:59:15
16) sách như hình, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_5914337238e48.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 18:05:08
17) sách 30k/1c như hình
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_5914453cdf867.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 18:07:18
18) sách như hình, 30k/3c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_591443d924378.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 18:08:25
19) sách như hình, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_591443de8146d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 18:09:08
20) sách như hình, 30k/3c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_591443e825d80.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 18:09:37
21) sách như hình, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_591443f055ee0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 18:10:15
22) sách như hình, 30k/3c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_59144409c0b3b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 18:10:44
23) sách như hình, 30k/3c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_59144416df281.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/05/2017, 18:11:15
24) sách như hình, 30k/3c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/11/large_238042_5914441e25bb2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: TTDT vào 11/05/2017, 18:14:25
Em lấy số 19
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: lenhale vào 11/05/2017, 19:02:46
Thêm 9, 10, 16 nhé bác chủ
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:42:15
25) sách như hình, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e29419e4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:42:43
26) sách như hình, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e1f4a6e3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:43:14
27) sách như hình, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e2e7668d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:43:55
28) sách sử trước 75, ngoại lệ 150k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e34a75d6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:44:27
29) sách trước 75, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e3973dfa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:44:59
30) sách như hình, dày, sách văn dịch, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e3dbe158.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:45:49
31) đức phật, gieo duyen, 20k/1c
sách bìa gấp cứng, cũng hơi dày!
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e42c02b0.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: caydungthang vào 12/05/2017, 10:46:40
28) sách sử trước 75, ngoại lệ 150k/1c
Xin mua
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:46:48
32) sách nhật ký trong tù rất đẹp, không bị mất bìa(do đóng kim thấy vậy), 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e4730b09.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: lenhale vào 12/05/2017, 10:47:36
Mua 14, 30
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 10:58:23
đã để riêng cho bác lenhale một bao sách, như chỉ là những lô bây giờ + lộc đỉnh ký, lúc trước, bác có đặt vài lô (nhưng đã thất lạc)
---
cảm ơn bác lenhale đã ủng hộ!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: red_army vào 12/05/2017, 10:59:23
28) sách sử trước 75, ngoại lệ 150k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59152e34a75d6.jpg)
Mua
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: redsmu vào 12/05/2017, 11:13:16
Lấy 26, 29.

cảm ơn bác.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:11:10
32b) truyện tranh doremon (20 cuốn) + lô thám tử toma (full 16c) = 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915431681804.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: TTDT vào 12/05/2017, 12:15:46
Em lấy số 31
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 12/05/2017, 12:30:22
32b) truyện tranh doremon (20 cuốn) + lô thám tử toma (full 16c) = 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915431681804.jpg)
Mình lấy
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:43:41
33) sách như hình, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59154a63c1698.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:44:50
34) 2 cuốn yoga nhiều ảnh minh họa, sách tốt, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59154ab3b8ba6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:45:58
35) 2 quyển thiền phật giáo, có 1 cuốn 1972, 150k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59154af8cdde5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:46:55
36) sách trước 75, nghệ thuật nuôi gà, 30k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59154ae04029f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:48:24
37) tìm hiểu phật giáo, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59154a691f488.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:49:03
38) bộ truyện của ngọa long sinh, full 6 tập, 50k/bộ
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59154a6cba0ca.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:50:21
39) văn hóa phật giáo 2005, sách to nặng, gieo duyên, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59154a70b7477.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:50:52
40) 2 guyển sách phật, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59154a75775b4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:53:11
Thích Đọc Sách giờ chỉ tập trung vào trang này, có gì xin liên hệ, 0907.777.569
mong được giao lưu tất cả bạn hữu gần xa!

P/s: trong trường hợp alo máy bận, nếu được, xin giúp mình một tin nhắn, mình sẽ liên hệ lại sau.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 12:59:35
bác nào tổng kết, xin cho địa chỉ, số đt post lại tại trang này,
lý do: sợ các bác đổi đc nên không lưu, hoặc em dò lại lần nữa khỏi gởi nhầm!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 12/05/2017, 13:03:13
bác nào tổng kết, xin cho địa chỉ, số đt post lại tại trang này,
lý do: sợ các bác đổi đc nên không lưu, hoặc em dò lại lần nữa khỏi gởi nhầm!
Mình chờ post thêm để gom nhé bạn! hii
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:37:34
41) 2 sách kinh doanh tiếp thị, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_591556eaed889.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:37:58
42) 2 quyển kỹ năng kinh doanh, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_591556f541040.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:39:04
43) bộ tam quốc 4 cuốn, nxb văn học, 60k/4c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_591557261a2f5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:39:45
44) 3 quyển sách truyện, đố, riêng không gia đình chỉ là quyển 2, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59155718022a9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:40:10
45) sách kim đồng, 20k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915573c196f3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:40:48
46) sách kim đồng, 20k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59155741d00f5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:41:12
47) sách kim đồng, 20k/1c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59155747a135f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:41:36
48) 2 quyển kim đồng, 40k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59155757e3cfd.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 12/05/2017, 13:43:33
44) 3 quyển sách truyện, đố, riêng không gia đình chỉ là quyển 2, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59155718022a9.jpg)
E lấy
Nhầm, e cần Không gia đình cả bộ cơ, cho e hủy
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 12/05/2017, 13:45:39
43) bộ tam quốc 4 cuốn, nxb văn học, 60k/4c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_591557261a2f5.jpg)
E lấy bộ này
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 13:46:18
nếu tìm được quyển 1, sẽ đưa nó vào, nó lạc đâu rồi!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 12/05/2017, 13:47:50
nếu tìm được quyển 1, sẽ đưa nó vào, nó lạc đâu rồi!
Vâng, nếu tìm đc quyển 1 thì giữ cho mình nhé!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: TTDT vào 12/05/2017, 14:17:13
Em lấy số 39 và 40
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: TTDT vào 12/05/2017, 14:19:14
Em lấy số 41
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 16:13:23
48b) 6 quyển sách thiên chúa trước 75,50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_59157c085e855.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 12/05/2017, 21:06:43
48C) xin đăng thêm truyện tranh tuổi teen, 10k/bộ,
        chủ yếu bán tại nhà (giúp đứa cháu hàng xóm) ở quận 11, đầm sen
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bf89c4dd1.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bf96ac1de.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bfa3a28a4.jpg)[/b
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bfafda738.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bfbd5afbe.jpg)

CÒN RẤT NHIỀU BỘ, XIN LIÊN HỆ 0907.777.569 HOẶC 341/109C LẠC LONG QUÂN, P5, Q.11, HCM
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: vinh bo cap vào 13/05/2017, 06:43:25
39) văn hóa phật giáo 2005, sách to nặng, gieo duyên, 30k
>:d< Hụt duyên rồi.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Lovebooks vào 13/05/2017, 07:53:19
gom 38 :)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: lenhale vào 13/05/2017, 07:57:20
Mua 43
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: redsmu vào 14/05/2017, 16:33:16
Vì lí do đột xuất nên em xin phép hủy gạch lô 7 và 2 quyển 26, 29.

Rất xin lỗi bác chủ topic vì sự bất tiện này.

Em cảm ơn
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 15/05/2017, 13:22:36
48C) xin đăng thêm truyện tranh tuổi teen, 10k/bộ,
        chủ yếu bán tại nhà (giúp đứa cháu hàng xóm) ở quận 11, đầm sen
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bf89c4dd1.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bf96ac1de.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bfa3a28a4.jpg)[/b
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bfafda738.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915bfbd5afbe.jpg)

CÒN RẤT NHIỀU BỘ, XIN LIÊN HỆ 0907.777.569 HOẶC 341/109C LẠC LONG QUÂN, P5, Q.11, HCM
Em lấy cả 5 bộ này, rẻ quá có 10k/bộ sao hii
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 15/05/2017, 13:27:27
Chủ top tổng kết giúp em để e thanh toán nhé! Thanks!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/05/2017, 14:00:49
Bác lenhale nhận được sách thì xin bác nhắn tin mình nhé!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: caydungthang vào 18/05/2017, 16:14:11
Bác này bán sách rất lạ ,xin giao dịch bác im lặng cả tuần ,chỉ quan tâm Bác Dũng ,cũng vui,xin cám ơn ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/05/2017, 17:28:27
hiểu lầm rồi, bữa có gởi hàng cho baclenhale, nhưng chưa có lấy tiền, nên nếu bác nhận rồi, thì xin thanh toán 350k
---
các bác khác đã chuyển khoản và đã nhận sách, nên không ghi vào đây!
caythangdung cũng đã nhận sách rồi mà!
---
ai cũng quan trọng với mình cả!
mong các bác chiếu cố!

p/s: bác lenhale luôn chờ đợi (đôi khi đợi mình lâu lắm, nên mình ngại)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/05/2017, 17:31:03
49) sách như hình, 30k/3c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d652a2d379.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/05/2017, 17:31:40
50) sách như hình, 3 cuốn = 20k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d6529b1dd1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/05/2017, 17:32:59
51) sách như hình, 2 cuốn, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d65255c259.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d651f80439.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/05/2017, 17:33:43
52) sách như hình, 2 cuốn = 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d6525c404a.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d6529bc74e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/05/2017, 17:34:23
54) sách như hình, 4 cuốn = 20k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d651fa8ffb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/05/2017, 17:34:49
53) sách như hình, 4 cuốn, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d652a6a771.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: redsmu vào 18/05/2017, 17:40:10
Em lấy 51.

Cảm ơn anh
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: lenhale vào 18/05/2017, 19:48:33
hiểu lầm rồi, bữa có gởi hàng cho baclenhale, nhưng chưa có lấy tiền, nên nếu bác nhận rồi, thì xin thanh toán 350k
---
các bác khác đã chuyển khoản và đã nhận sách, nên không ghi vào đây!
caythangdung cũng đã nhận sách rồi mà!
---
ai cũng quan trọng với mình cả!
mong các bác chiếu cố!

p/s: bác lenhale luôn chờ đợi (đôi khi đợi mình lâu lắm, nên mình ngại)

Hehe. Chưa nhận sách. Nhưng mình nhận sách mà chưa trả tiền cũng ngại. Sáng chuyển sớm nhé. Cảm ơn bác chủ nhiều.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 18/05/2017, 22:49:02
54) sách như hình, 4 cuốn = 20k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d651fa8ffb.jpg)
mình lấy chỗ này!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 18/05/2017, 22:51:10
50) sách như hình, 3 cuốn = 20k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d6529b1dd1.jpg)
mình lấy!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 25/05/2017, 19:12:10
55) hán văn, trần trọng san, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/25/large_238042_5926c755579c6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 25/05/2017, 19:12:43
56) 2 quyển thơ, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/25/large_238042_5926c757c55b8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 25/05/2017, 19:13:32
57) 2 quyển kỹ năng + kinh doanh dày, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/25/large_238042_5926c7588ad99.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 25/05/2017, 19:14:19
58) 2 quyển truyện độc thoại kiểu viết lạ, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/25/large_238042_5926c75956e4e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 25/05/2017, 19:14:47
59) quyển sống đẹp, nguyễn hiến lê dịch, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/25/large_238042_5926c75a45e97.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: tnghia vào 25/05/2017, 19:18:42
a lấy 57 nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: jen96 vào 25/05/2017, 21:35:26
58) 2 quyển truyện độc thoại kiểu viết lạ, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/25/large_238042_5926c75956e4e.jpg)
Xin đặt
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 01/06/2017, 10:09:23
55 đã bán
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 01/06/2017, 12:30:01
61) hương quê cực lạc - cách trợ niệm, trước 75, 100k
      biếu quyển địa tạng âm và nghĩa trọn bộ,
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/238042_592fa3f533a44.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/238042_592fa3f36b5cc.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/238042_592fa3ee68230.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 01/06/2017, 12:30:33
62) 5 quyển phật giáo xưa, trước 1975, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/238042_592fa3f59546d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: dalanmai vào 01/06/2017, 12:31:27
Em:

62) 5 quyển phật giáo xưa, trước 1975, 50k
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 01/06/2017, 12:33:12
63) 5 quyển phật giáo nghiên cứu, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fa3f63ee30.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: dalanmai vào 01/06/2017, 12:34:22
...
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 01/06/2017, 12:37:35
64) pháp đàn bảo kinh, trước 75, 100k
      tặng quyển kinh hiền ngu ruột đẹp, trước 75
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fa3ef15b66.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/238042_592fa3ed68d14.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 01/06/2017, 12:39:31
63) 5 quyển phật giáo nghiên cứu, 50k

>> Nếu cuốn Dưới mái chùa hoang là sách thật (ko phải kéo lụa) thì em lấy lô này luôn.
----
sách kéo lụa bạn ạ, nhưng nó là sách, nếu nó trước 75, giá sẽ khác một chút,
cảm ơn đã ủng hộ sách!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: dalanmai vào 01/06/2017, 12:40:48
----
sách kéo lụa bạn ạ, nhưng nó là sách, nếu nó trước 75, giá sẽ khác một chút,
cảm ơn đã ủng hộ sách!

Dạ vậy xin không lấy lô này nhé anh. Tks.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 01/06/2017, 14:39:51
65) lô sách thập cẩm 8 cuốn, 60k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fc39eb64cd.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fc39f5adf7.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 01/06/2017, 14:55:54
65) 8 quyển nhạc ghitar + organ cơ bản nâng cao kèm dĩa nhạc, 50k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/01/large_gal_238042_592fc7d6478b3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: TTDT vào 01/06/2017, 17:33:34
Em lấy số 64 nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 02/06/2017, 16:35:56
66) 3 quyển sách mới dày, 100k
Jang Dong Gun
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/02/large_238042_59313066b266a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Jang Dong Gun vào 02/06/2017, 16:54:52
66) 3 quyển sách mới dày, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/02/large_238042_59313066b266a.jpg)
Lấy bác nhé  :)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 02/06/2017, 17:10:29
67) 2 quyển truyện kinh xưa của Đoàn Trung Còn, 300k
      gieo duyên, xin bao ship
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/02/large_238042_5931388363d3b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Jang Dong Gun vào 02/06/2017, 17:19:41
65) lô sách thập cẩm 8 cuốn, 60k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fc39eb64cd.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fc39f5adf7.jpg)
Lấy bác nhé  :)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 02/06/2017, 17:25:19
lô sách 66 sách thật, có dán tem nhà xb, bác yên tâm!
thập cẩm 8c 60k, do bác đến lấy, xin lấy 50k!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Jang Dong Gun vào 02/06/2017, 17:28:30
lô sách 66 sách thật, có dán tem nhà xb, bác yên tâm!
thập cẩm 8c 60k, do bác đến lấy, xin lấy 50k!
OK bác  :)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 02/06/2017, 17:32:53
68) tự học chữ hán, 170k
      tặng kèm sách tam thiên tự
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/02/238042_59313de32969d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 02/06/2017, 21:08:57
68 đã bán
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: tieudaonhan vào 05/06/2017, 15:45:07
Lấy 35 bác nhé.tks
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 07/06/2017, 14:40:22
69) lô truyện bao cấp, 70k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/07/large_238042_5937acd16c69d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 07/06/2017, 15:46:37
69) lô truyện bao cấp, 70k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/07/large_238042_5937acd16c69d.jpg)
Cho em lô này ạ!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: huonghaui89 vào 07/06/2017, 15:47:23
65) lô sách thập cẩm 8 cuốn, 60k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fc39eb64cd.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fc39f5adf7.jpg)
E lô này ạ!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: ngocvancu vào 07/06/2017, 23:01:01
43) bộ tam quốc 4 cuốn, nxb văn học, 60k/4c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_591557261a2f5.jpg)
Lượm
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 08/06/2017, 19:29:53
Lượm
---
đã bán! mong bác ủng hộ sách khác! chúc bác vui khỏe!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 08/06/2017, 19:31:29
70) 11 sách triết lý phật giao và tập san, 350k
      tất cả đều trước 1975
đã bán
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413d1ef00.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413e46767.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413ed70cc.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413fe7661.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413ed70cc.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413fe7661.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939414163bb1.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 08/06/2017, 23:40:20
đã bán lô 70
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 09/06/2017, 00:52:40
4 quyển sách trước 75: đã bán
 71) sách địa lý tả ao, tốt, 130k
 72) trích dịch minh tâm bửu giám, mất bìa, in lần 1, sách có chữ hán, 130k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_59398d8d419b1.jpg)
 73) người việt cao quý, sách cứng như chưa đọc, tốt, 130k
 74) con đường siêu thoát, 130k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_59398d8d3f72d.jpg)

Mua hết 4 cuốn là 400k
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 09/06/2017, 01:08:17
có khách tạm đặt 4 quyển 71-74 đến hết ngày mai
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 09/06/2017, 01:18:28
75) 3 quyển sách 30k
Jang Dong Gun
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_5939943488603.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 09/06/2017, 01:20:00
76) đạo trời báo phục, 30k
77) phong thu trọn bộ, 50k
78) nhân vật đông châu, 50k
---
mua hêt 76,77,78 = 90k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_59399432c5d6f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: phong phan vào 09/06/2017, 06:34:38
4 quyển sách trước 75:
 71) sách địa lý tả ao, tốt, 130k
 72) trích dịch minh tâm bửu giám, mất bìa, in lần 1, sách có chữ hán, 130k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_59398d8d419b1.jpg)
 73) người việt cao quý, sách cứng như chưa đọc, tốt, 130k
 74) con đường siêu thoát, 130k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_59398d8d3f72d.jpg)

Mua hết 4 cuốn là 400k

mua tả ao 130k
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: duynhohp vào 09/06/2017, 06:53:57
4 quyển sách trước 75:
 71) sách địa lý tả ao, tốt, 130k
 72) trích dịch minh tâm bửu giám, mất bìa, in lần 1, sách có chữ hán, 130k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_59398d8d419b1.jpg)
 73) người việt cao quý, sách cứng như chưa đọc, tốt, 130k
 74) con đường siêu thoát, 130k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_59398d8d3f72d.jpg)

Mua hết 4 cuốn là 400k
Gom địa lý tả ao
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: duynhohp vào 09/06/2017, 12:07:54
70) 11 sách triết lý phật giao và tập san, 350k
      tất cả đều trước 1975
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413d1ef00.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413e46767.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413ed70cc.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413fe7661.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413ed70cc.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939413fe7661.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/08/large_238042_5939414163bb1.jpg)
Mình gom lô sách PG nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Jang Dong Gun vào 09/06/2017, 12:55:26
75) 3 quyển sách 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/09/large_238042_5939943488603.jpg)
lấy bác nhé  :)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/06/2017, 01:36:53
79) lô sách thập cẩm, 50k
dalanmai
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c1d0970e.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c191c328.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/06/2017, 01:38:51
80) lô sách 50k
muavededoc
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c1aad82e.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c184ce78.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/06/2017, 01:39:49
81) lô sách 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c178e47c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/06/2017, 01:40:46
82) lô sách 50k
muavededoc
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c19df482.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/06/2017, 01:42:59
83)lô sách 50k
đã bán
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c16c168d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: muavededoc vào 11/06/2017, 08:10:04
mua 80, 82
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: dalanmai vào 11/06/2017, 10:42:48
Em lấy lô 79 nhé. Tks anh
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 11/06/2017, 10:44:22
Lô 83 đã có gạch, bắp thit xưa lành ruột
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:02:41
86) 3 tập thay đổi cuộc đời 1,2,3, nam phong, bao cấp, 50k
đã bán
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593cd6ca110fa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:05:22
87) sách nguyễn nhật ánh chuyện cổ tích, full 2 quyển lịch sử bao cấp, kinh doanh, 50k
Jang Dong Gun
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593cd6c455c06.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:06:57
88) 2 quyển tam quốc bình giảng bao cấp + sách mới, kỹ năng, 50k
dalanmai

(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593cd6c4d269c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:09:13
89) gia đình giáo hoàng, kỹ năng kinh doanh, 50k
TTDT
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593cd6c5998f5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:10:41
91) 25 quyển truyện tranh, 50k
lenhale
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593cd6c938ff2.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:12:35
92) 72 quỷ cốc tiên sinh, con chim xanh kim đồng, gia đình, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee358ba220.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:14:05
93) sách dậy khiêu vũ nhiều hình ảnh minh họa, truyện gián điệp, cái cười thánh nhân, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee35b1e8b3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: TTDT vào 13/06/2017, 11:15:16
89) gia đình giáo hoàng, kỹ năng kinh doanh, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593cd6c5998f5.jpg)
Em lấy nhé.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:15:58
94) võ thuật, tiểu thuyết lịch sử lê hoàn, đông y, truyện tranh bao cấp cánh chim, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee35978999.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:17:44
95) truyện tranh tam quốc, vẽ sơn dầu, truyện tranh dế mèn bìa cứng khổ lớn, v..v..,  50k
lenhale
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee35c2b947.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:20:03
96) 3 quyển về nhà phật, biến văn ... có nhiều hình ảnh chụp màu khi khai quật cổ văn, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee357c1e2f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: dalanmai vào 13/06/2017, 11:21:10
Em lấy thêm:

88) 2 quyển tam quốc bình giảng bao cấp + sách mới, kỹ năng, 50k
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:23:53
97) mẹo luật chính tả, truyện thiếu nhi, kỹ năng, truyện bao cấp áo trắng, triều nguyễn bảo đại, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee35a55d55.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:25:50
98) khảo sát văn hóa liễu đôi, bí quyết kinh doanh người hoa, thơ đường, bí quyết tráng phục, ăn uống che đậy khuyết điểm, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593eed5a55ffb.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:27:07
99) truyện victor hugo, truyện danh nhân, truyện văn bao cấp, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593eed5953852.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:28:32
100) tay trắng làm nên (ng hiến lê), bài toán dân gian, ứng dụng kinh dịch, 72 kế làm giàu, 50k
lenhale
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593eed582ee0e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: tnghia vào 13/06/2017, 11:35:32
sorry, a lấy 86 nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 11:37:54
to tnghia: vừa rồi có vài lô sách của anh, để lạc nay tìm được, hôm trươc có gởi anh 2 lô sách 80k (free ship) anh chắc đã nhận,
thanks các bác TDTT, tnghia, dalanmai, v..v..
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 16:04:31
101) lô văn học, 100k
TTDT
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593fa960a314f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: phong phan vào 13/06/2017, 16:20:34
101) lô văn học, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593fa960a314f.jpg)
mua
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: lenhale vào 13/06/2017, 19:33:03
Mua 95, 100
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: lenhale vào 13/06/2017, 19:35:12
Thêm lô 91 nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Jang Dong Gun vào 13/06/2017, 21:50:17
Lấy thêm lô 87,89 nhé bác  :)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 22:51:44
102) sách xưa có, mới cũ có, truyện kinh doanh, đủ loại, 100k
lenhale
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ffd05c54ca.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ffd1c54c77.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/06/2017, 22:53:36
103) truyện và thơ đường, 80k
PH88NG
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_594007c8c0df3.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_594007df7037a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: PH88NG vào 14/06/2017, 17:01:23
Xin đặt 103) truyện và thơ đường, 80k
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: lenhale vào 14/06/2017, 21:18:37
102 nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 09:31:17
106) 50 cuốn 100k
Vienteacher
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_59433f84dafe4.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_59433f92b6fa6.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 09:32:53
107) vài chục cuốn sách 100k
Vienteacher
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_59434066d9fbd.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_5943405da8394.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 09:37:03
108) sách hoa văn huế cho khao cổ, hinh màu, truyen tranh bao cấp, 100k
Redmu
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_594341029cf58.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_5943411ad5212.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: redsmu vào 16/06/2017, 09:39:54
Lô 108 có Sử ký Tư Mã Thiên thì mình lấy nhé bạn.

Thanks
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: wind99 vào 16/06/2017, 09:51:33
 :)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 16/06/2017, 10:03:07
Em lấy 2 lô 106 và 107 bác nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 10:31:41
Bác vienteacher có lô sách dã chuyen tiền rồi mà chưa lấy sách! Để mình gởi luôn
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 12:43:40
109) truyện tranh 9x, 100k 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_5943698697684.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 12:55:20
110) truyện dịch nobel, kinh xưa, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_5943720529c2a.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/16/large_gal_238042_594375e08559e.jpg)
----
Đã bán
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: huonghaui89 vào 16/06/2017, 13:12:02
110) truyện dịch nobel, kinh xưa, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_5943720529c2a.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/16/large_gal_238042_594375e08559e.jpg)
Cho e lô này!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 13:27:58
111) sách cũ đủ loại, 100k
Vienteacher
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_594379b0c0bb4.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_594379bbe33a5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 16/06/2017, 14:35:17
111) sách cũ đủ loại, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_594379b0c0bb4.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_594379bbe33a5.jpg)
Em lấy tiếp
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 19:11:42
112) sông đông êm đềm đẹp full 8c, 9 truyện khái hưng,100k
muavededoc
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_5943ca26a9a78.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: muavededoc vào 16/06/2017, 19:14:00
mua 112.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 19:34:05
113) sách khổ lớn, truyện tranh bao cấp, 120k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_5943cefe9c907.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/16/large_238042_5943cf35936fa.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 16/06/2017, 23:19:17
114) vài sách cũ, 80k
(https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19114065_105170970098097_7359045691198327470_n.jpg?oh=bc2a47514f9627a84a8e4db7a27a7967&oe=59CD8118)

(https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19105879_105170980098096_5525488500857124844_n.jpg?oh=cbfe3a030964683ca565b164dedaef62&oe=59D9EF42)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 17/06/2017, 22:58:41
Đã bán 114
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 17/06/2017, 23:02:02
115) đông chu, phong thần, 100k
Huhu
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/17/large_238042_594551c44fc68.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: huhu vào 17/06/2017, 23:04:19
115) đông chu, phong thần, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/17/large_238042_594551c44fc68.jpg)
xin mua lô này nha bác
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 17/06/2017, 23:12:52
116) ông cố vấn, nhà thờ ..., 100k
Muavededoc
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/17/large_238042_59455479a0688.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: muavededoc vào 17/06/2017, 23:15:12
mua 116
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 17/06/2017, 23:24:27
117) tội ác 1973 (thiếu t1) đẹp,  mao thiếu 1,5 đẹp, 100k
Đã bán
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/17/large_238042_5945571b4d325.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 17/06/2017, 23:47:15
118) sách thập cẩm, 100k
Đã bán
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/17/large_238042_59455c7540dea.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 00:13:22
119) hồ biểu chánh, tô hoài, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_5945621868beb.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_594562305c0f5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 00:21:35
119) hồ biểu chánh, tô hoài, 100k
Luân gota tạm đặt
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_5945621868beb.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_594562305c0f5.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 00:36:19
120) tất cả sách đẹp, mới cứng, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_594567cc8af6d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 01:21:44
121) sách cũ thập cẩm, 80k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_59457241c55ad.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_59457258887cc.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 02:10:59
122) cuốn theo chiều gió đẹp, 100k
Choiwonback
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_59457e1a93166.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: wapzero vào 18/06/2017, 06:28:27
121) sách cũ thập cẩm, 80k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_59457241c55ad.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_59457258887cc.jpg)

Cho mìn đặt
Tôi có thể nói thẳng với anh
Một nghệ thuật sống.

Cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: wapzero vào 18/06/2017, 06:43:10
97) mẹo luật chính tả, truyện thiếu nhi, kỹ năng, truyện bao cấp áo trắng, triều nguyễn bảo đại, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee35a55d55.jpg)

Cho mình đặt.
Mẹo luật chính tả.

Cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: choiwonback vào 18/06/2017, 07:31:15
Lấy 122
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: wapzero vào 18/06/2017, 07:45:48
81) lô sách 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c178e47c.jpg)

Cho mình đặt.
33 câu chuyện của các bà mẹ
Dạy con nên người

Cảm ơn
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 18/06/2017, 08:18:18
Em lấy 120
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 18/06/2017, 08:19:22
Cho mình đặt.
Mẹo luật chính tả.

Cảm ơn.
Lô này còn lại em lấy
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 18/06/2017, 08:20:19
Nếu có Bố già hay Truyện Kiều cho em đặt hết nhé.
Bác PM tk cho em.
Tiếc bác ở SG, nếu không em qua khuân hết.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: redsmu vào 18/06/2017, 11:54:51
 :)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 18:48:59
123) sách truyện tranh, vài sách bao cấp dày đẹp vh, 80k
Lenhale
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_59466781a0676.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_594667879b428.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: lenhale vào 18/06/2017, 20:36:52
123) sách truyện tranh, vài sách bao cấp dày đẹp vh, 80k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_59466781a0676.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_594667879b428.jpg)
Mua nhé
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 23:03:22
124) sách thiếu nhi, 80k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_5946a2efbf6c2.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_5946a388926e8.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 23:20:29
125) full truyện tranh đông chu, liêu trai, 100k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_5946a7be2d76e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 23:32:55
126) truyện cổ long, truyện cổ tích, truyện kiều xấu để trưng bày, 100k
Viet trên bao kiếng
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_5946aabbd2516.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: redsmu vào 18/06/2017, 23:46:01
Lấy 126 nếu chữ Trưng bày viết trên bao kiếng của quyển Truyện Kiều - không viết trên bìa sách.

Cảm ơn bác.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: tieudaonhan vào 18/06/2017, 23:46:39
Tạm dặt 125.tks
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 18/06/2017, 23:49:50
Em đặt 126 nếu bác trên ko lấy
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 18/06/2017, 23:58:50
127) em đăng bán chơi 2 quyển 80k
Đã bán
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_5946b06e64baf.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_5946b0b1eaf30.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 00:42:33
128) sách thập cẩm,  80k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_5946bafde2fe9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 00:58:12
129) sách công việc của người viết tiểu thuyết 1969, vài sách tham khảo, 100k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_5946be92c3369.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 01:09:52
130) sách thập cẩm, 80k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_5946c14c568de.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 01:46:32
131) sách thập cẩm, 120k
Redsmu
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_5946c99e048b2.jpg)


(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_5946c9e4f182e.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: redsmu vào 19/06/2017, 05:31:07
Lấy 131.

Cảm ơn bác.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 09:14:38
132) sách xưa đời uyên ương, phật, thơ, 150k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_594733a316bd9.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: dalanmai vào 19/06/2017, 10:27:59
Đặt dự bị lô này.

131) sách thập cẩm, 120k
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 10:56:30
Đặt dự bị lô này.

---
trong lô này thích vài quyển nào vậy ?
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: dalanmai vào 19/06/2017, 10:57:52
Dạ Nhất Hạnh và Tuệ Sỹ anh... Tks anh nhiều.

---
trong lô này thích vài quyển nào vậy ?
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 11:07:26
83)lô sách 50k
    bắp thịt ruột tốt, sách xưa trước 75,
 tặng thêm quyển tam quốc bình giảng nguyễn tử quang, sách dày 500 tr, mới!
chưa bán up lại

đã bán

(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593c2c16c168d.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 11:23:14

92) 72 quỷ cốc tiên sinh, con chim xanh kim đồng, gia đình, 50k
tặng thêm tam quốc bình giảng nguyễn tử quang, mới !
úp lại, chưa bán
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee358ba220.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 11:25:56

93) sách dậy khiêu vũ nhiều hình ảnh minh họa, truyện gián điệp, cái cười thánh nhân,
up lại giảm còn 40k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/13/large_238042_593ee35b1e8b3.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: huonghaui89 vào 19/06/2017, 14:39:04
Bác ơi còn cuốn "Bố già" nào thì cho em 1 bản nhé!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: lenhale vào 19/06/2017, 14:53:38
Mình mua 130, 92, 93
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 22:35:08
133) truyện dịch xưa hơi ẩm, nhiếp ảnh, kinh doanh, lịch sử, di sản, 100k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_5947ed769ea2a.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_5947edb1bf596.jpg)

Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 19/06/2017, 22:54:55

134) 7 quyển sách dày đủ thể loại, 100k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/19/large_gal_238042_5947f3012182c.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 19/06/2017, 23:01:59
134 ạ
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: minhsfi@gmail.com vào 20/06/2017, 05:42:09
Em lấy
41) 2 sách kinh doanh tiếp thị, 30k/2c
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_591556eaed889.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: minhsfi@gmail.com vào 20/06/2017, 05:51:16
Em gom thêm 63
Phiền bác tổng kết giúp với lô 41 (2 sách kinh doanh tiep thị) và lô 3 cuốn sử trong topic
http://sachxua.net/forum/chu-de-khac/ban-vai-lo-sach-truyen-moi/msg861713/#msg861713
Chờ pm của bác
Tks bác
63) 5 quyển phật giáo nghiên cứu, 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fa3f63ee30.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 20/06/2017, 22:38:06
135) sách kinh doanh, phat học
Đã bán
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_5949408fb3177.jpg)

(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_594940cfd5c47.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 20/06/2017, 23:07:24
136) truyện tranh, truyện hay, 100k
Vienteacher
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_594947a93409b.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 20/06/2017, 23:12:23
Em đặt 136. Bộ phong kiếm in năm nào và có đủ không ạ?
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 20/06/2017, 23:15:06
137) truyện tranh hay, 200k
Tay du ký vẽ màu
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_594949553f8fa.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_59494a941c958.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 20/06/2017, 23:16:11
Em đặt 136. Bộ phong kiếm in năm nào và có đủ không ạ?
Phong kiem đủ, năm 9x, đóng gói lại rồi
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 20/06/2017, 23:30:25
138) truyện tranh sưu tầm, 100k
minhsfi@gmail.com
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_59494d2d4bd6a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 20/06/2017, 23:32:22
125) full truyện tranh đông chu, liêu trai, 100k
Vienteacher
Tăng quyển sách gốc tam quốc bình giảng ng tử quang 500 tr, nxb van hoc
i
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_5946a7be2d76e.jpg)
[/quote]
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 20/06/2017, 23:43:21
139) văn học trinh thám, khảo cưu, 2 sách khổ to, 100k
Đã bán
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_5949501ca5475.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: minhsfi@gmail.com vào 20/06/2017, 23:43:50
Mình gom thêm lô 138
138) truyện tranh sưu tầm, 100k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_59494d2d4bd6a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: minhsfi@gmail.com vào 21/06/2017, 00:19:29
Bác nhầm rồi ạ: em gom 138 ( truyện tranh Thành Cát TH và Thuỷ Hử) chứ ko phải 139 ạ :) bác xác nhận gạch lai giúp em. Tks bác
139) văn học trinh thám, khảo cưu, 2 sách khổ to, 100k
minhsfi@gmail.com
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/20/large_gal_238042_5949501ca5475.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 01:07:39
140) kinh doanh, kỹ năng 100k
Tạm gạch
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594962a6e4ae4.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594963af20514.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594964961db20.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 01:16:33
141) 2 bộ truyện kim dung đẹp, 150k
Đã bán
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594965fa98c9f.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 01:24:49
141)thủy hử, tặng kinh, tr.trí tuệ, khảo cứu, 150k
Đã bán
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594967f15defe.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 21/06/2017, 02:15:36
Em lấy 125
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 21/06/2017, 02:16:20
Em lấy 141
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 02:34:45
Em lấy 141
Chậm rồi, để kiếm bộ khác xem
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 21/06/2017, 07:52:19
2 bộ KD ko còn à bác
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: minhsfi@gmail.com vào 21/06/2017, 13:08:47
Cám ơn bác đã chốt. Có lẽ bác quá bận nên em tk các sách em đặt. bác xem pm và chốt "xèng" để em ck.
Tks bác
Bác nhầm rồi ạ: em gom 138 ( truyện tranh Thành Cát TH và Thuỷ Hử) chứ ko phải 139 ạ :) bác xác nhận gạch lai giúp em. Tks bác
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 14:18:31
143) em bán chơi 6 quyển 450k
(https://scontent.fsgn6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19260288_111131859502008_1603034359792869395_n.jpg?oh=d6dcc722c11195f393562874c64592e3&oe=59E6D729)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 18:58:10
144) 144) truyện tranh, báo bao cấp, 100k
Da ban
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594a5e9ed5211.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 19:28:15
145) kinh, truyện cổ, mật mã, 100k
Da ban
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594a65e0c1407.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 19:37:13
146) thiếu tập 4, đẹp, lieu trai, 250k
Choiwonback
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594a68004da9a.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 21/06/2017, 19:48:22
147) chú thoong full, thất hiệp, chuyện đời tôi quỳnh giao, dược lý, khảo cứu, 100k
Red-army
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/21/large_gal_238042_594a6a2b7a221.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: choiwonback vào 21/06/2017, 19:49:49
Lấy 146
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: red_army vào 21/06/2017, 21:19:27
Tôi mua 147.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 21/06/2017, 22:29:57
Đặt 146 sau.
Nếu bác có tập 5 HP thì cho em lấy cũng được
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: bogiadispacy vào 22/06/2017, 08:26:11
120) tất cả sách đẹp, mới cứng, 100k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/18/large_238042_594567cc8af6d.jpg)
Lấy lô này nhé bác.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: bogiadispacy vào 22/06/2017, 08:35:30
51) sách như hình, 2 cuốn, 30k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d65255c259.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/18/large_238042_591d651f80439.jpg)
Còn thì lấy nhé bác.


32b) truyện tranh doremon (20 cuốn) + lô thám tử toma (full 16c) = 50k
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/05/12/large_238042_5915431681804.jpg)
Còn thì lấy nhé bác.

125) full truyện tranh đông chu, liêu trai, 100k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/18/large_gal_238042_5946a7be2d76e.jpg)
Lấy lô này nhé bác
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: bogiadispacy vào 22/06/2017, 09:28:16
 b-)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 22/06/2017, 18:50:10
Bán ngoài lề, 3 cuốn triết 500k
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/22/large_gal_238042_594bad9febceb.jpg)
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/22/gal_238042_594bad92cdfa4.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: red_army vào 22/06/2017, 20:53:25
Tôi mua 3q Triết 500k. Bạn nhắn thông tin giao dịch.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: red_army vào 22/06/2017, 22:35:00
Tk ben duoi chu ký, ship 20k, bac con 1,2 lo sach gi do
A tổng luôn cho tôi nhé!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 25/06/2017, 16:10:49
Bán 6 bộ truyện 150k
Sách tốt, trừ tái sanh duyên cũ
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/25/large_gal_238042_594f7d44e8e92.jpg)
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Vienteacher vào 25/06/2017, 16:17:21
Bán 6 bộ truyện 150k
Sách tốt, trừ tái sanh duyên cũ
(http://suutap.pmbvn.com/userimg_bd/17/06/25/large_gal_238042_594f7d44e8e92.jpg)
em lấy. Cũng đã đặt bên fb.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 25/06/2017, 16:22:42
Ok, trên face sẽ ko duoc uu tien tren sx, mình luôn ủng hộ sx, nên bác nào đặt sách, xin nhanh tay trên sx
---
Bác vienteacher dat minh cũng nhiều sách, xin tặng bác quyển bố già đẹp sách giấy đen, sách sẽ gởi chung với lô hàng sắp tới!
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 13/07/2017, 01:03:21
Jáng ngây ngô bạn đến nhà tôi
Đóng màn kịch dưới giếng ếch ngồi
Gùn mình co nhớ xưa thấy tội
Ưỡn người ra nghĩ lại nói thôi
Ờ tỉnh bơ cho hoa khoe sắc
Giả hồn nhiên làm ong chích phôi
Điên đảo điên, thế gian gian thế
Ma mãnh ma, trò chơi trên trời
---
Đêm khó ngủ làm dại bài thơ,
Mai em chuyển sách trả nợ các bác đã đặt
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: lenhale vào 13/07/2017, 20:02:22
Jáng ngây ngô bạn đến nhà tôi
Đóng màn kịch dưới giếng ếch ngồi
Gùn mình co nhớ xưa thấy tội
Ưỡn người ra nghĩ lại nói thôi
Ờ tỉnh bơ cho hoa khoe sắc
Giả hồn nhiên làm ong chích phôi
Điên đảo điên, thế gian gian thế
Ma mãnh ma, trò chơi trên trời
---
Đêm khó ngủ làm dại bài thơ,
Mai em chuyển sách trả nợ các bác đã đặt

Có sách gửi mình ko.  >:d<
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: themask1731 vào 13/07/2017, 23:10:15
e lấy lô 58 nhé bác
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: Thích đọc sách vào 14/07/2017, 17:41:01
bác lenhale có bộ harry poster 150k, để gởi bác
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: themask1731 vào 15/07/2017, 15:54:23
bác còn bộ Harry nào k?
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: lenhale vào 15/07/2017, 20:51:03
bác lenhale có bộ harry poster 150k, để gởi bác
OK. Thanks.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30k, gạch 2,3 ngày
Gửi bởi: TTDT vào 19/07/2017, 22:12:32
89) gia đình giáo hoàng, kỹ năng kinh doanh, 50k
TTDT
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/11/large_238042_593cd6c5998f5.jpg)
Lô này bác.
Tiêu đề: Re: Bán sách đồng giá 30.000 một lô
Gửi bởi: TTDT vào 19/07/2017, 22:15:14
64) pháp đàn bảo kinh, trước 75, 100k
      tặng quyển kinh hiền ngu ruột đẹp, trước 75
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/large_238042_592fa3ef15b66.jpg)
(http://static.pmbvn.com//userimg_bd/17/06/01/238042_592fa3ed68d14.jpg)
Đây nữa bác